Снимка
Маршрути


Съседни туристически обекти:

 - х. "Семково" - 4,00 ч.;
- к.к.Семково 4.30 ч.;
- х. "Грънчар" - 6,00 ч.;
- х. "Македония" - 6,00 ч.;
- х. "Мечит" - 8,30 ч.;
- х. "Мальовица" - 9,00 ч.;
- засл. "Кобилино бранище" - 4,30 ч.;
- засл. "Страшното езеро" - 6,30 ч.;
- Смрадливото езеро (най-голямото по площ високопланинско езеро на Балканския полуостров, 240 дка) - 0,45 ч.;
- вр. Йосифица (2697 м) - 1,15 ч.;
- вр. Мраморец (преди: Мермера, 2602 м) - 1,30 ч.;
- вр. Скалец (преди: Реджепица, 2678 м) - 2,00 ч.;
- вр. Канарата (2691 м) - 2,00 ч.;
- вр. Маринковица (2591 м) - 2,30 ч.;
- вр. Рилец (2713 м)(през Смрадливото езеро) - 2,30 ч.;
- Водни връх (2683 м) - 3,15 ч.;
- вр. Венеца (2600 м)(по долината на р. Маринковица) - 3,30 ч.;
- вр. Шишковица (2669 м)(през вр. Възела) - 5,30 ч.

© Всички права запазени 2021 | Хижа РИБНИ ЕЗЕРА
Изработка и поддръжка ФиУеб ЕООД

Build your own site - Click now